Sunday, February 01, 2009

Ano ang gagawain mo?

Kailan lang nakausap ko sa telepono ang pinsan ko na nasa Pilipinas. Gusto niyang tumulong sa isang di pagkakaunawan sa isang mag-anak. Ang sabi niya, hindi raw siya panig kahit kanino at observer lang siya. So, may mga kuwento siya ukol sa mga bagay na may kaugnayan sa gulo.

Hinde raw niya maunawaan kung bakit, datapwat alam na ni Nonoy na masamang uring tao si Jun, ginawa pa niyang katiwala? Kahit na bibgyan na niya ng babala si Nonoy, dahil ninakawan na sila ni Jun, patuloy pa ring inempleyo ito at ginawa pang kanang kamay.

Ano pa, ika ko? Ano sa tingin mo ang dahilan? Iyon na nga ang di ko maintindihan ang ulit. Bakit nga ba? E, magaling gumawa ng istorya iyang si Nonoy. Maraming sinasabing hindi naman totoo. Ang mga salaysay niya sa iyo ukol sa mga kasangkapan na nawawala, na ang mga ito ay marahil ninakaw ni Jun ay mahirap lunukin.

Iyon na nga ang hindi ko maintindan ang pilit ng pinsan ko.

E yung lupa na iniwan sa iyo, ano ang nangyari doon, ang tanong niya sa akin. Hindi ko binigyan ng pansin, ang sabi ko. Walang nagpapaliwanag kung bakit hinde tama ang nasa titulo, ang patuloy ko. Ay Kulas, iba diyan sa US na kailangan tama-tama ang mga bagay. Iba dito sa pinas. Puro dayaan dito, ang patuloy na. May sumbat ang salita niya. Hindi sumbat sa akin ngunit sa pagka hindi ko praktikal. DApat alam ko na yun sa tuno ng boses niya. Lahat ng bagay dito ay may dayaan at kurapsyon. Way of life na iyan sa Pinas. Lahat ay gumawa niyan dito.

Hmmm, nakatutuwa naman si insan. Hindi niya maunawaan ang mga gawain ni Nonoy ukol kay Jun, ngunit nauunawan niya na way of life ang dayaan at kurapsyon sa Pinas.

Mayroon akong istorya ukol dito:

Si Juan at Pedro ay matagal ng mag-kaibigan. Isang hapon, pauwi galing sa isang salu-salo, napansin nilang may tindahan na basag ang bintana at nakatimbuwang ang pintuan.

Juan: Pedro, tingnan mo iyong tindahan, basag ang nintana at halos wala nang pintuan, tumawag tayo ng pulis!

Pedro: Oo nga ano. Teka, maraming mga tao sa loob. Nagnanakaw! Ah, namumulot ng kasangkapan... May mga gusto akong mga bagay sa tindahang iyan, Juan. Mga bagay na di ko kayang bilihin...

Napakamut ng ulo si Juan. Ano kaya ang ibig sabihin ni Pedro? Kung ikaw si Juan, ano ang gagawain mo? Makisama sa gawain ng maraming tao sa loob ng tindahan o tumawag ng pulis? Ano ang gagawain mo?